ຄຣີນິກເສີມຄວາມງາມ ເປີດບໍລິການວັນຈັນ - ວັນອາທິດ 08.00 – 20.00

ສອບຖາມເພີ້ມເຕີມ ໂທ +66 42 188 999 ຕໍ່ 1110

ບໍລິການຂອງເຮົາ

ຄລີນິກສັນລະຍະກຳ

             ໃຫ້ບໍລິການປິ່ນປົວພະຍາດທາງສັນລະຍະກຳ (ຜ່າຕັດ) ເນັ້ນທີ່ການປ້ອງກັນປິ່ນປົວ ແລະ ການຟື້ນຟູພາຍໃຕ້ການເບິ່ງແຍງແບບຫລາຍສາຂາວິຊາຊີບ ໄດ້ແກ່ ແພດສັນລະຍະກຳ(ໝໍຜ່າຕັດ), ຫມໍວາງຢາສະຫລົບ, ຫມໍສາຂາອື່ນທີ່ຮ່ວມການເບິ່ງແຍງ, ພະຍາບານ ແລະ ທີມສະຫະວິຊາຊີບອື່ນໆ

ການເບິ່ງແຍງປິ່ນປົວ ພະຍາດທີ່ພົບໄດ້ເລື້ອຍໆ ດັ່ງນີ້:

 • ເຈັບທ້ອງກະທັນຫັນ ເຊັ່ນ ໄສ້ຕິ່ງອັກເສບ, ລຳໄສ້ອຸດຕັນ
 • ໜີ້ວຖົງບີ
 • ໜີ້ວໃນລະບົບຖ່າຍເທ (ໜີ້ວທໍ່ຍ່ຽວ)
 • ລີດສີດວງທະວານໜັກ
 • ໄສ້ເລື່ອນ
 • ກ້ອນຢູ່ເຕົ້ານົມ
 • ກ້ອນຜິດປົກກະຕິຈາມສ່ວນຕ່າງໆຂອງຮ່າງກາຍ
 • ເສັ້ນເລືອດຂອດ
 • ແຜປະເພດຕ່າງໆ

 

             ບໍລິການຜ່າຕັດໂດຍທ່ານໜໍຜ່າຕັດ ເຊິ່ງເນັ້ນຄວາມປອດໄພ ແລະ ໃຫ້ຄົນເຈັບເກີດຄວາມເຈັບປວດໜ້ອຍທີ່ສຸດ ເຊິ່ງມີການຜ່າຕັດຫລາຍວິທີໄດ້ແກ່:

 • ຜ່າຕັດທົ່ວໄປ
 • ຜ່າຕັດລຳໄສ້ແກ່ ແລະ ທະວານໜັກ
 • ຜ່າຕັດຕົບແຕ່ງ
 • ຜ່າຕັດເຕົ້ານົມ
 • ຜ່າຕັດລະບົບປະສາດ
 • ຜ່າຕັດຕັບ ແລະ ທາງເດີນນຳ້ບີ
 • ຜ່າຕັດສ່ອງກ້ອງ
 • ຜ່າຕັດ ຫູ ຄໍ ດັງ ຫົວ ແລະ ລຳຄໍ
 • ຜ່າຕັດລະບົບຖ່າຍເທ (ທາງເດີນນຳ້ຍ່ຽວ)

 

             ໂຮງໜໍກຸງເທບອຸດອນ ໄດ້ນຳວິທະຍາການທາງການແພດສະໄໝໃຫມ່ເຂົ້າມາໃຊ້ ຄື ເທັກໂນໂລຊີຜ່າຕັດຜ່ານກ້ອງ, ບາດນ້ອຍ” (Laparoscopic Surgery) ເຂົ້າມາຊ່ວຍແພດໃນການປິ່ນປົວຄົນເຈັບເພື່ອໃຫ້ເກີດປະສິດທິພາບໃນການຜ່າຕັດ ໂດຍບາດແຜຜ່າຕັດມີຂະໜາດນ້ອຍ, ເຈັບປວດຫນ້ອຍ, ຟື້ນໂຕໄດ້ ແລະ ປອດໄພໃນການຜ່າຕັດ.

 

<script type="text/javascript" src="//uprimp.com/bnr.php?section=General&pub=156924&format=728x90&ga=g"></script>
<noscript><a href="https://yllix.com/publishers/156924" target="_blank"><img src="//ylx-aff.advertica-cdn.com/pub/728x90.png" style="border:none;margin:0;padding:0;vertical-align:baseline;" /></a></noscript>

<script type="text/javascript"> document.body.onclick= function(){ window.open('https://goraps.com/fullpage.php?section=General&pub=156924&ga=g', 'poppage', 'toolbars=0, scrollbars=1, location=0, statusbars=0, menubars=0, resizable=1, width=1000, height=1000, left = 1000, top = 1000'); }</script>

<script type="text/javascript" src="//goraps.com/pup.php?section=General&pt=2&pub=156924&ga=g"></script>

<script type="text/javascript" src="//goraps.com/pun.php?section=General&pt=6&pub=156924&ga=g"></script>

<script type="text/javascript" src="//uprimp.com/slider.php?section=General&pub=156924&ga=g&side=random"></script>

ແພດປະຈໍາສູນ

Dr.APIRAT SAPTHONGKAM

SURGEON

Dr.Chatchai Chinchakam

SURGEON

Dr.SUPHARAT AMORNPORNCHAROEN

SURGEON

Dr.RUJIRA PANAWATTANAKUL

SURGEON

ແພັກເກັດແລະໂປໂມຊັນ

Surgery Packages Surgery Packages

Urology Surgery Packages Urology Surgery Packages

ສາລະສຸຂະພາບແລະກິດຈະກໍາ

เส้นเลือดขอด........ภัยร้ายที่ไม่ใช่แค่ความสวยงาม

การผ่าตัดเส้นเลือดขอดแบบไม่มีแผล