ຄຣີນິກອາຍຸລະກໍາ ເປີດບໍລິການວັນຈັນ - ວັນອາທິດ 08.00 – 20.00

ສອບຖາມເພີ້ມເຕີມ ໂທ +66 42 188 999 ຕໍ່ 1111, 1112

ບໍລິການຂອງເຮົາ

ຄລີນິກອາຍຸລະກຳ (ພະແນກພາຍໃນ)

                  ເມື່ອເຈັບເປັນ ການທີ່ໄດ້ມີແພດປະຈຳຕົວຄອຍໃສ່ໃຈເບິ່ງແຍງຢ່າງໃກ້ຊິດ ຍ່ອມຊ່ວຍໃຫ້ຄົນເຈັບກັບມາແຂງແຮງໄດ້ຢ່າງໄວວາ. ຄລີນິກອາຍຸລະກຳພ້ອມກວດບົ່ງມະຕິ ແລະ ໃຫ້ການເບິ່ງແຍງປິ່ນປົວຄົນເຈັບດັ່ງຍາດຕິພີ່ນ້ອງ ໂດຍຄອບຄຸມພະຍາດທາງອາຍະລະກຳ ຕາມລະບົບອະໄວຍະວະຕ່າງໆ ດັ່ງຕໍ່ໄປນີ້:

  • ລະບົບຕ່ອມໄຮ້ທໍ່
  • ລະບົບທາງເດີນຫາຍໃຈ
  • ລະບົບທາງເດີນອາຫານ
  • ລະບົບປະສາດ ແລະ ສະໝອງ
  • ລະບົບໄຂ່ຫລັງ

                  ລະບົບພະຍາດຊືມເຊືອ້ ເປັນຕົ້ນ. ໂດຍມີທີມແພດອາຍຸລະກຳຜູ້ຊ່ຽວຊານໃນສາຂາຕ່າງໆທີມພະຍາບານ ແລະ ບຸກຄະລາກອນທາງການແພດທີ່ພ້ອມໃຫ້ການປິ່ນປົວແບບອົງລວມ. ເບິ່ງແຍງທັງສຸຂະພາບຮ່າງກາຍ ແລະ ຈິດໃຈ ເພື່ອໃຫ້ຄົນເຈັບເຊົາຈາກພະຍາດ ແລະ ບໍ່ກັບມາເປັນຊຳ້. ສຸຂະພາບດີເພີ້ມຫລາຍຂື້ນຢ່າງໝັ້ນໃຈ.

 

ສອບຖາມເພີ້ມເຕີມທີ່ ຄລີນິກອາຍຸລະກຳ ໂຮງໝໍກຸງເທບອຸດອນ ຊັ້ນ 1.

ໂທລະສັບ: +66 42 188 999  ຕໍ່ 1111 ຫລື ໂທ 1719

 

<script type="text/javascript" src="//uprimp.com/bnr.php?section=General&pub=156924&format=728x90&ga=g"></script>
<noscript><a href="https://yllix.com/publishers/156924" target="_blank"><img src="//ylx-aff.advertica-cdn.com/pub/728x90.png" style="border:none;margin:0;padding:0;vertical-align:baseline;" /></a></noscript>

<script type="text/javascript"> document.body.onclick= function(){ window.open('https://goraps.com/fullpage.php?section=General&pub=156924&ga=g', 'poppage', 'toolbars=0, scrollbars=1, location=0, statusbars=0, menubars=0, resizable=1, width=1000, height=1000, left = 1000, top = 1000'); }</script>

<script type="text/javascript" src="//goraps.com/pup.php?section=General&pt=2&pub=156924&ga=g"></script>

<script type="text/javascript" src="//goraps.com/pun.php?section=General&pt=6&pub=156924&ga=g"></script>

<script type="text/javascript" src="//uprimp.com/slider.php?section=General&pub=156924&ga=g&side=random"></script>

ແພດປະຈໍາສູນ

Dr.BANPHOT NAKRUMPAI

INTERNAL MEDICINE

Dr.GUNYAMOL THAMNIRAMOL

NEPHROLOGIST

Dr.PONGSIRI BANMAI

INTERNAL MEDICINE

Dr.EKKACHAI THIANSUKHON

INTERNAL MEDICINE

ແພັກເກັດແລະໂປໂມຊັນ

ສາລະສຸຂະພາບແລະກິດຈະກໍາ